0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Ruszki - dwór

Kategoria: Gmina Bedlno

U schyłku XVIII w. Ruszki należały do Pawła Elżanowskiego. Ożenił się on z Kunegundą Łęcką herbu Sariusz i miał z nią syna Wincentego. Wincenty odziedziczył po ojcu majątek w Ruszkach. Jego część posiadał również Antoni Łęcki. Po śmierci Antoniego część Ruszek przejęli jego synowie: Faustyn, Felicjan, Stanisław i Antoni. Stanisław i Antoni sprzedali swoje części Faustynowi Łęckiemu. W 1801 r. Paweł Elżanowski razem z Andrzejem Stokowskim odkupili od Józefa Grzybowskiego część Ruszek. Paweł Elżanowski powtórnie ożenił się ponownie z Teklą z Garbowieckich, z którą miał siedmioro dzieci: Józefa, Wincentego, Stanisława, Mariannę, Bibiannę, Jana i Klemensa. Dzieci odziedziczyły po Pawle Ruszki, które w 1844 r. sprzedały Piotrowi Wieszczyckiemu. Faustyn Łęcki zmarł w 1839 r. Jego córka,  Marianna Śnieżyńska w 1857 r. sprzedała swoje części Ruszek Władysławowi hrabiemu Łubieńskiemu. W tym samym roku sprzedał on je I. Polakowskiemu, który odkupił pozostałą część Ruszek od Stokowskiego. W 1870 r. właścicielem Ruszek był już Adolf Sokolnicki. Sześć lat później kupił je Artur Śliwiński. W 1877 r. urodził mu się w nich syn, również Artur - historyk, publicysta, polityk, premier Polski w 1922 r., senator IV oraz V kadencji w II RP w latach 1935–1939, wolnomularz, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. W 1886 r. od Śliwińskiego Ruszki odkupił Stanisław Gołębiowski. Po jego śmierci majątek odziedziczyła żona Maria Gołębiowska i ich czwórka dzieci: Medard, Julian, Stanisław i Maria. W 1901 r, ¾ majątku należały do Tadeusza Sieleckiego, a ¼ do rodzeństwa Stanisława i Marii Gołębiowskich. Od 1904 r. właścicielem był już tylko Sielecki. Dwa lata później Ruszki nabył Tadeusz Popowski i jego żona Maria Marcella z Grochowskich. Tadeusz zmarł bezpotomnie w 1930 r., a majątek po nim przejęła żona. Od 1935 r. właścicielami Ruszek był Jerzy Morawski i jego żona Maria z Tołkaczów. W 1947 r. majątek został rozparcelowany.

 

Dwór w Ruszkach – murowany, piętrowy, podpiwniczony, tynkowany - wybudowano w końcu XIX w., dostawiając go do starego, drewnianego dworu. Posiada on boniowane naroża ścian, ozdobne obramowania okien i dwuspadowy dach. Dwór otaczają resztki dworskiego parku w stylu krajobrazowym z przełomu XIX i XX w. Obecnie obiekt należy do prywatnej osoby, która w latach 2008-2009 przeprowadziła gruntowny remont. Aktualnie dwór wystawiony jest do sprzedaży.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 133-135.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część I, Kutno 2003, s. 189-193.
  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

 

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa 22-01-2017 r.
  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 135.
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Odrestaurowany
Zastosowanie własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa łódzkiego 542
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Data wpisu do rejestru zabytków 09.09.1980

Lokalizacja

Ruszki 15, 99-311, Ruszki, Polska

Komentarze