0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Witów - dwór

Kategoria: Gmina Krośniewice

Na przełomie XVIII i XIX w. Witów należał do Ildefonsa Gąsiorowskiego. Zmarł on w 1811 r., a majątek przejęła jego córka Wiktoria, żona Marcina Daniszewskiego. Gdy zmarła w 1828 r. Witów odziedziczył jej mąż i syn Józef. Kolejnymi właścicielami majątku byli: Józef Tarnowski, Fabian Tarnowski, od 1902 r. Jan Julian Kuszel, a od 1914 r. Feliks Zuchowicz i jego żona Helena z Michalskich. W 1919 r. zmarł Feliks, a majątek po połowie odziedziczyły Helena i Jadwiga Michalska. Helena swoja część sprzedała Czesławowi Michalskiemu. We wrześniu 1939 r. opuścili oni majątek uciekając przed hitlerowcami na wschód, jednak wpadli w ręce sowietów. Czesław Michalski został rozstrzelany na mocy decyzji Stalina z marca 1940 r. Jego nazwisko widnieje na liście ofiar mordu katyńskiego rozstrzelanych na Ukrainie. W 1945 r. majątek został rozparcelowany, a budynki przeszły na własność gminy Krośniewice. W latach 90. budynek dawnego dworu opuścili lokatorzy i od tej pory ulega on powolnej degradacji.

 

Dwór w Witowie wybudowano prawdopodobnie w I poł. XIX w. Jest to parterowy budynek z drzewa rżniętego, na przyciesiach, w węgieł, ściany są na kliniaki wybite i wylepione gliną. Po bokach znajdują się dwie przystawki złączone z dworem, a zbudowane z pacy i kryte słomą. Budynek pokryty był dachem naczółkowym, jednak w 2005 r. w trakcie wichury doszło do zawalenia dachu i stropów. Park krajobrazowy założony w poł. XIX w. został wykarczowany parę lat po wojnie.

 

Wiecej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 232-233.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część II, Kutno 2003, s. 71-73.
  • Stasiak P., Pałace i dwory gminy Krośniewice (w:) Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom IV, Kutno 2000, s. 150-152.
  • www.polskiezabytki.pl
  • http://www.kutno.net.pl/?pd=news&id=31271

 

Zdjęcia:

  • wizytacja terenowa 14-09-2016 r.
Zespół dworski
Skład zespołu dwór
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Ruiny
Zastosowanie własność gminy Krośniewice
Rejestr zabytków brak

Lokalizacja

99-340, Witów, Polska

Komentarze