0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Kaszewy Kościelne - dwór

Kategoria: Gmina Krzyżanów

Pierwsze wzmianki o wsi Kaszewy, a konkretnie o istniejącym tu kościele pw. Św. Andrzeja, pochodzą już z 1420 r. Wówczas wieś należała do rodziny Kaszowskich herbu Janina. Pod koniec XVIII w. majątek należał Jana Krosnowskiego, który przekazał je w posagu córce, Józefie, żonie Feliksa Kretkowskiego – senatora, kasztelana Królestwa Polskiego i generała Wojsk Polskich. Józefa w testamencie zapisała go mężowi, a po jego śmierci przeszły na małoletniego syna, Włodzimierza Kretkowskiego. Rada familijna postanowiła sprzedać majątek Piotrowi Śliwińskiemu. Ożenił się on z Ludwiką z Rzepeckich, z którą miał siedmioro dzieci. Podzieliły się one między sobą majątkiem, w wyniku czego Kaszewy Kościelne przypadły Magdalenie, żonie Ambrożego Rakowieckiego. W latach 50. XIX w. należały już do Juliana Skwarskiego i jego żony Delfiny z Jabłońskich. W 1861 r. Kaszewy Kościelne zakupił Michał Sokolnicki z żoną Konstancją ze Świętosławskich dla syna Tadeusza. W 1871 r. majątek przejął ich drugi syn, Leon Zenon Sokolnicki. Ożenił się on z Natalią ze Stępowskich. Miał z nią dwóch synów: Michała i Gabriela Grzegorza. Michał Sokolnicki był historykiem, dyplomatą, politykiem, doktorem filozofii. W 1931 r. mianowano go na posła RP w Danii, a w roku 1936 r. na ambasadora Rzeczypospolitej w Turcji. Gabriel Grzegorz Sokolnicki był inżynierem elektrykiem, przedsiębiorcą, działaczem politycznym i społecznym, rektorem i wieloletnim wykładowcą Politechniki Lwowskiej. W 1910 r. majątek w Kaszewach Kościelnych nabył Paulin Żbikowski. W 1928 r. w dużej części już rozparcelowany majątek odkupiła od niego Leokadia ze Żbikowskich Kleniewska. W 1931 r. część majątku kupili Wacław Wolf i Helena małżonkowie Jerozolimscy.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 244-246.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część II, Kutno 2003, s. 86-87.
  • Nycek J.B., Sokolnicki Gabriel Michał (w:) Kutnowski Słownik Biograficzny, Tom I, Kutno 2015, s. 120-122.

 

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa 09-10-2016 r.
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany
  • Dworek
  • Park
Stan zachowania Niszczejący
Rejestr zabytków brak

Lokalizacja

99-314, Kaszewy Kościelne, Polska

Komentarze