0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Byszew - pałac

Kategoria: Gmina Kutno

W 1779 r. szambelan JKM Jan Orsetii otrzymał od matki Salomei z Głębockich majątek w Byszewie. Ożenił się z Teresą z Bratoszewskich, która wniosła do majątku folwark Budki, Leszczynek i część Strzegocina. W testamencie Jan zapisał majątek swoim dzieciom. Byszew przypadł synowi Józefowi, który ożenił się z Konstancją Wodzińską z Gołębiewa. Po jego śmierci w 1853 r., majątek przejął syn Wilhelm. W 1864 r. sprzedał on Byszew Teodorowi Orsettiemu, a sam zakupił Oporów. Byszew krótko znajdował się w posiadaniu Orsettiego, ponieważ już rok później sprzedał go Aleksandrowi Radoszewskiemu, który po jego śmierci odziedziczyła żona, Józefa z Żelisławskich i syn Józef. W 1874 r. Józef odkupił od matki jej część i stał się jedynym właścicielem Byszewa. W 1920 r. Józef Radoszewski zmarł bezpotomnie. Majątek przypadł w spadku Marii z Wysockich, żonie Karola Staweckiego, Paulinie z Wysockich, żonie Juliana Dziewanowskiego i Emilii Wysockiej. Wszystkie panie administrowanie majątkiem powierzyły Karolowi Staweckiemu, dzięki któremu gospodarstwo stanęło na wysokim poziomie. Stawecki założył społdzielnię "Rolnik Kutnowski", był prezesem Zakładów Rolniczo-Przemysłowych Ziemi Kutnowskiej. Zmarł w 1933 r. Majątek Byszew rozparcelowano w 1945 r. W tym samym roku w budynku pałacowym działalność rozpoczęła szkoła podstawowa. Po 49 latach, 1 września 1994 r. przeprowadziła się ona do nowo wybudowanego budynku. Pałac wykupili lokatorzy i podzielili na mieszkania.


Pałac w Byszewie wybudowano na początku XIX w. Jest to murowany, piętrowy, podpiwniczony budynek na planie prostokąta. Od frontu znajduje się ganek z balkonem, a nad nim trójkątny tympanon z okrągłym okienkiem. Od strony ogrodu, na osi budynku znajduje się duży taras.

 

Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 237-240.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część I, Kutno 2003, s. 68-70.
  • Biuletyn Informacyjny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew 1995.
  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

 

Zdjęcie:

Zespół pałacowo-parkowy
Skład zespołu pałac, park, oficyna
Obiekt opisywany
  • Pałac
  • Park
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa łódzkiego 397
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Data wpisu do rejestru zabytków 08.07.1967

Lokalizacja

Byszew 58, 99-300, Byszew, Polska

Komentarze