0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Byszew - pałac

Kategoria: Gmina Kutno

W 1779 r. szambelan JKM Jan Orsetii otrzymał od matki Salomei z Głębockich majątek w Byszewie. Ożenił się z Teresą z Bratoszewskich, która wniosła do majątku folwark Budki, Leszczynek i część Strzegocina. W testamencie Jan zapisał majątek swoim dzieciom. Byszew przypadł synowi Józefowi, który ożenił się z Konstancją Wodzińską z Gołębiewa. Po jego śmierci w 1853 r., majątek przejął syn Wilhelm. W 1864 r. sprzedał on Byszew Teodorowi Orsettiemu, a sam zakupił Oporów. Byszew krótko znajdował się w posiadaniu Orsettiego, ponieważ już rok później sprzedał go Aleksandrowi Radoszewskiemu, który po jego śmierci odziedziczyła żona, Józefa z Żelisławskich i syn Józef. W 1874 r. Józef odkupił od matki jej część i stał się jedynym właścicielem Byszewa. W 1920 r. Józef Radoszewski zmarł bezpotomnie. Majątek przypadł w spadku Marii z Wysockich, żonie Karola Staweckiego, Paulinie z Wysockich, żonie Juliana Dziewanowskiego i Emilii Wysockiej. Wszystkie panie administrowanie majątkiem powierzyły Karolowi Staweckiemu, dzięki któremu gospodarstwo stanęło na wysokim poziomie. Stawecki założył społdzielnię "Rolnik Kutnowski", był prezesem Zakładów Rolniczo-Przemysłowych Ziemi Kutnowskiej. Zmarł w 1933 r. Majątek Byszew rozparcelowano w 1945 r. W tym samym roku w budynku pałacowym działalność rozpoczęła szkoła podstawowa. Po 49 latach, 1 września 1994 r. przeprowadziła się ona do nowo wybudowanego budynku. Pałac wykupili lokatorzy i podzielili na mieszkania.


Pałac w Byszewie wybudowano na początku XIX w. Jest to murowany, piętrowy, podpiwniczony budynek na planie prostokąta. Od frontu znajduje się ganek z balkonem, a nad nim trójkątny tympanon z okrągłym okienkiem. Od strony ogrodu, na osi budynku znajduje się duży taras.

 

Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 237-240.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część I, Kutno 2003, s. 68-70.
  • Biuletyn Informacyjny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew 1995.
  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

 

Zdjęcie:

Zespół pałacowo-parkowy
Skład zespołu pałac, park, oficyna
Obiekt opisywany Pałac, Park
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa łódzkiego 397
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Data wpisu do rejestru zabytków 08.07.1967

Lokalizacja

Byszew 58, 99-300, Byszew, Polska

Komentarze