0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Leszno - pałac

Kategoria: Gmina Kutno

Leszno w 1796 r. zakupił Jan Orsetti herbu Złotokłos. Po jego śmierci majątek podzielono między jego synów - Leszno otrzymał Tomasz. W 1831 r. Tomasz Orsetti wziął w dzierżawę majątki w Gołębiewie i Raciborowie, sześć lat później kupił dobra oporowskie, a w 1842 r. sprzedał Leszno swojemu siostrzeńcowi, Adolfowi Karnkowskiemu. Adolf zmarł w 1872 r., a jego majątek przejęli synowie, Stanisław i Gustaw. W 1876 roku Stanisław odkupił od brata jego część i stał się właścicielem całego majątku w Lesznie. Po jego śmierci majątek przypadł jego żonie, Jadwidze Karnkowskiej, a następnie jej czworgu dzieci. Kolejnym właścicielem Leszna był Michał Ludomir Skotnicki, który sprzedał je w 1902 roku Romanowi Sławińskiemu. Po śmierci Romana w 1916 roku majątek przęjęła żona Antonina Józefa i synowie, Tadeusz Leon i Jan. Tadeusz Leon Sławiński był absolwentem Akademii Rolniczej w Louvain w Belgii. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jako że posiadał własny samochód został szoferem w Sztabie Głównym Wojska Polskiego. Po wojnie powrócił do Leszna, gdzie zajął się rozwojem gospodarki rolnej i hodowlanej. Rozwinął hodowlę zarodową krów rasy holenderskiej, czarno-białej i trzody chlewnej. Był członkiem organizacji rolniczych, udzielał się w życiu społecznym i kulturalnym. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. wyjechał do Warszawy, potem do Lwowa. Kiedy pod koniec 1939 r. Armia Czerwona zajęła Lwów, Sławiński pieszo powrócił do Leszna, z którego został w 1940 r. wysiedlony. Pomieszkiwał w Warszawie, Podkowie Leśnej i Łodzi. Po wojnie na stałe osiadł w Gdańsku. W 1945 r. majątek w Lesznie został znacjonalizowany i przekształcony w PGR. Obecnie od Agencji Rynku Rolnego dzierżawi go osoba prywatna.


Pałac w Lesznie został wybudowany ok. 1915 r. Jest to piętrowy budynek, nakryty czterospadowym dachem.. Od frontu znajduje się klasycystyczny portyk z czterema jońskimi kolumnami zwieńczonymi tympanonem, nakrytym dwuspadowym dachem. Od strony ogrodowej znajduje się ryzalit, a obok niego, pomiędzy nim a skrzydłem bocznym taras ze schodkami na osi. Z prawej strony pudynku mieści się boczne wejście do pałacu, z kolei z lewej ganek z tarasem na piętrze, wsparty na czterech doryckich kolumnach. Pałac otoczony jest rozległym parkiem krajobrazowym założonym na przełomie XIX i XX w.

 

Źródła:

  • Karnkowski K., Historia rodu Karnkowskich, Tom II - miejscowości związane z historią rodu, część druga, Baden 2012, s. 226-231.
  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 75-77.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część I, Kutno 2003, s. 98-101.

  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

 

Zdjecia:

  • wizytacja terenowa 2008 r.
Zespół pałacowo-parkowy
Skład zespołu pałac, park
Obiekt opisywany
  • Pałac
  • Park
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie własność prywatna
Numer rejestru zabytków województwa łódzkiego 512
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Data wpisu do rejestru zabytków 18.06.1979

Lokalizacja

99-300, Leszno, Polska

Komentarze