0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Kutno - dwór Szomańskich

Kategoria: Gmina Kutno

Rodzina Szomańskich herbu Jastrzębiec pochodzi z majatku Szomany w powiecie sierpeckim i swoją historią sięga jeszcze wczesnego średniowiecza. Pierwszym przedstawicielem rodu, który przybył do Kutna w XIX w. był Andrzej Szomański. Brał on udział w powstaniu styczniowym, gdzie został ranny. Próbował dotrzeć do rodzinnej wsi Biała w powiecie słupeckim, jednak w wyniku odniesionych ran był zmuszony zatrzymać się w Kutnie. Schronienie znalazł u rodziny Nowakowskich. Żeby uniknąć popowstaniowych represji zmienił nazwisko na "Szymański". W 1868 r. wziął ślub z Paulą Nowakowską, a potem kupił dworek przy ul. Kościuszki, który przeniesiono tu z majątku Gnojno w 1888 r. Z małżeństwa z Paulą urodziło się dwanaścioro dzieci, z których niestety połowa zmarła. Majątek w Kutnie przypadł Józefowi Szymańskiemu, zasłużonemu działaczowi niepodległościowemu i społecznemu. W 1933 r. Józef i wszyscy członkowie jego rodziny powrócili do rodowego nazwiska "Szomańscy". Józef ożenił się z Jadwigą Wąsowską. Małżeństwo Szomańskich brało czynny udział w życiu społecznym - popierali różne akcje charytatywne, patriotyczne i społeczne, pracowali w PCK i w Powiatowej Radzie Opiekuńczej. Józef należał do Rady Parafialnej, która przyczyniła się do remontu kościoła i poszerzenia cmentarza. W 1945 r. Józef przekazał majątek swojemu bratankowi Jackowi Szomańskiemu w zamian za dożywotnią opiekę. Majątek nie uległ po wojnie parcelacji. W latach 1945-1948 Józef Szomański rozsprzedał ziemię a część zapisał Jackowi. Obecnie na gruntach gospodarstwa znajduje się osiedle mieszkalne. W dworku funkcjonowało przedszkole. Obecnie mieści się tam Hotel "Dworek".

 

Dworek Szomańskich drewniany, siedmioosiowy budynek na planie prostokąta w stylu barokowym, który został przeniesiony do Kutna w 1888 r. z majątku Gnojno, gdzie zbudowano go w II poł. XVIII w. Na jego środkowej osi znajduje się portyk zwieńczony półkoliście zakończonym szczytem, wsparty na dwóch kolumnach.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 38-39.
  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

 

Zdjęcia:

  • wizytacja terenowa 2008 r. i 2016 r.
Zespół dworski
Skład zespołu dwór
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Odrestaurowany
Zastosowanie Hotel "Dworek"
Numer rejestru zabytków województwa łódzkiego 1143/402
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Data wpisu do rejestru zabytków 01.06.1974
Gminna ewidencja zabytków Brak

Lokalizacja

Kościuszki 9, 99-300, Kutno, Polska

Komentarze