0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Łanięta - dwór

Kategoria: Gmina Łanięta

W XV i XVI w. Łanięta były własnością dziedziców Kutna Kucieńskich. W II poł. XVIII w. majątek oraz przyległe folwarki należały do rodziny Gałęzowskich. Ewa Gałęzowska poślubiła Ignacego Kossowskiego, któremu sprzedała Łanięta. W 1801 r. od Kossowskiego odkupił je właściciel Kutna Antoni Gliszczyński. Łanięta wraz kilkoma przyległymi folwarkami zapisał on w testamencie swoim córkom: Walentynie i Benignie, a żonie – Franciszce z Rzędkowskich – zapewnił dożywotnią opiekę i prawo do podziału majątku między córki. W 1828 r. Benigna wyszła za mąż za Rudolfa Skarżyńskiego i zamieszkała z nim w dzierżawionym majątku w Gołębiewku. Po śmierci Gliszczyńskiego w 1835 r. sukcesorzy dokonali podziału majątku. Łanięta przypadły Walentynie, ponieważ Benigna wychodząc za mąż otrzymała już swój posag. Ta jednak rok później sprzedała je Skarżyńskiemu. Benigna i Rudolf mieli dwoje dzieci: Eugeniusza i Kornelię. W 1870 r. Rudolf podzielił majątek między dzieci – Łanięta przypadły w udziale Eugeniuszowi ożenionemu z Jadwigą z Kaczorowskich. W tym samym roku sprzedał on szwagrowi, Rajmundowi Skarżyńskiemu, połowę Łaniąt i swoją połowę cukrowni funkcjonującą w majątku (druga połowa należała do Kornelii). Po śmierci Eugeniusza majątek przeszedł na jego dwoje nieletnich dzieci: Jana i Benignę. Niestety te zmarły w młodym wieku, a spadek po nich odziedziczył dziadek Rudolf Skarżyński i rodzina Kaczorowskich. Kornelia i Rajmund Skarżyńscy mieli czterech synów: Witolda, Tomasza, Włodzimierza i Franciszka. W 1899 r. Łanięta za długi zostały wystawione na licytację. Zakupił je Karol Bardziński, dziedzic Sokołowa. W 1904 r. wydzierżawił je M. Kiniorskiemu i B. Wyganowskiemu. Od 1914 r. właścicielem majątku został Józef Paweł Baczyński i jego żona Zofia z Plewińskich. Po śmierci Józefa w 1927 r., majątek przeszedł na Zofię i ich pięcioro dzieci: Czesława, Irenę Kulczycką, Leona, Stanisława i Józefa. Rok później został zlicytowany i nabył go Tadeusz Zawadzki i jego żona Halina z Boetticherów. Łanięta należały do nich do 1945 r., kiedy to przejął je Skarb Państwa. Obecnie we dworze znajduje się Biblioteka Publiczna i mieszkania prywatne.

 

Dwór w Łaniętach zbudowany został w poł. XIX w. Pierwotnie klasycystyczny dwór został przebudowany i nadano mu cechy pałacowe oraz styl neogotycki. Jest to budynek na planie prostokąta z boniowanymi narożami. Budowla posiada płytki ryzalit z doryckimi pilastrami, głowicami i cokołami. Pałac nakryty jest dwuspadowym dachem. Park pałacowy w stylu krajobrazowym założono w II poł. XIX w. Oprócz samego dworu na jego terenie znajduje się też oficyna-zameczek.

 

Wiecej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • Kurjer Warszawski. R. 82, 1902, nr 181.

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 295-302.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim. Zarys dziejów w XIX i pierwszej połowie XX wieku, część II, Kutno 2003, s. 157-166.
  • Skuza T., Glinda M., Kutno i region kutnowski, Kutno 2008, s. 76-77.
  • red. Świderek G., Parki i ogrody województwa łódzkiego, ODE Źródła 2005, s. 25-36.

  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

 

Zdjęcia:

  • wizytacja terenowa 2008 r.
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park, zameczek (oficyna)
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie Bibliotek Publiczna i mieszkania prywatne
Numer rejestru zabytków województwa łódzkiego dwór, nr rej.: 414/323 z 11.07.1967, zameczek romantyczny (oficyna), nr rej.: 413/322 z 11.07.1967, park, nr rej.: 519 z 12.01.1980
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Gminna ewidencja zabytków brak

Lokalizacja

99-306, Łanięta, Polska

Komentarze