0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Golędzkie - dwór

Kategoria: Gmina Oporów

Majątek Golędzkie został wydzielony w 1861 r. z dóbr Jaworzyna i kupiony w 1867 r. przez Ryszarda Pogonowskiego. Nie był on jednak dobrym gospodarzem i wpędził majątek w spore długi. Kiedy zmarł w 1878 r., wdowa po nim, Florentyna, na licytacji działowej kupiła majątek, który następnie sprzedała w 1883 r. Feliksowi Skarżyńskiemu z Poborza. W 1894 r. Golędzkie otrzymał jego syn Józef Skarżyński na rzecz którego pozostałe rodzeństwo zrzekło się do niego praw. W 1923 r. Józef Skarżyński zmarł i pozostawił żonę, Annę Klementynę z Szańkowskich i dorosłe dzieci: Witolda, Jana, Feliksa i Helenę. W 1927 r. Golędzkie kupił Stanisław Dworak z żoną Małgorzatą Nentwig.

 

Nie wiadomo, kiedy w Golędzkiem powstały zabudowania dworskie. Wiemy natomiast, że w 1849 r. stał tam dwór "o 5 pokojach, z drzewa w słupy, o 2 kominach. Z frontu 3 duże okna, drzwi i okno w szczycie. Wystawka o jednym słupie, w niej okno półcyrklowe". Późniejszy murowany dwór został zbombardowany w 1939 r. Majątek rozparcelowano po wojnie. W krajobrazie nadal widoczne są dawne założenia parku dworskiego, m.in. z aleją grabową.


Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 328-331.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część II, Kutno 2003, s. 200-204.

 

Zdjęcia:

Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park poddworski
Stan zachowania Nie istniejący
Zastosowanie Brak
Rejestr zabytków Brak
Wojewódzka ewidencja zabytków Brak
Gminna ewidencja zabytków Brak

Lokalizacja

99-322, Golędzkie, Polska

Komentarze