0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Świechów - dwór

Kategoria: Gmina Oporów

Do połowy XIX w. majątek Świechów wchodził w skład dóbr oporowskich i należał kolejno do Oporowskich, Sołłohubów, Korzeniewskich, Pociejów, Oborskich, a od 1837 r. do Tomasza Orsettiego. Kiedy ten zmarł w 1851 r. dobra oporowskie razem ze Świechowem przypadły jego ośmiorgu dzieciom. W 1862 r. wystawiono je na licytację działową, na której nabył je syn Tomasza, Edward Orsetti. W tym samym roku Świechów odkupił od niego Feliks Skarżyński, właściciel Poborza. W 1919 r. majątek kupił jego syn, Adam Skarżyński. Przekazał go w 1936 r. swojemu bratankowi Feliksowi.

 

Dwór w Świechowie wybudowano na pocz. XX w. dla Adama i Leonii Skarżyńskich. Jest to parterowy, murowany budynek na nieregularnym planie, z mieszkalnym poddaszem. Otaczają go resztki parku dworskiego. Obecnie dwór jest własnością gminy Oporów i częściowo przeznaczony jest na mieszkania.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 341-343.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część II, Kutno 2003, s. 215-216
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów, Tom I, Oporów 2011-2012, s. 21.

 

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa 30-10-2016 r.
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie własność gminy Oporów - częściowo przeznaczony na mieszkanie
Rejestr zabytków brak

Lokalizacja

99-322, Świechów, Polska

Komentarze