0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Siemianów - dwór

Kategoria: Gmina Strzelce

Z Siemianowa wywodzi się ród Siemianowskich herbu Grzymała, którego najbardziej znanymi przedstawicielami są: Florian - pisarz ziemski gostyniński i Marcin – sędzia grodzki wieluński, kasztelan, starosta szczercowski, uczestnik bitew prowadzonych przez Stefana Czarnieckiego. W II poł. XVIII w. Siemianów należał do Jana Zakrzewskiego, a potem do jego syna Ksawerego – szambelana pruskiego, właściciela dóbr na Pomorzu Zachodnim. W 1804 r. Siemianów kupił Adam Lenczowski i jego żona Pelagia z Kleniewskich Cielecka. Mieli oni córkę Emilię, która wyszła za mąż za Antoniego Wiewiórowskiego. Rodzice zapisali Emilii Siemianów, a gdy ta zmarła w 1827 r. majątek przejął jej mąż, a potem jego syn Leon Wiewiórkowski. W 1873 r. Siemianów nabył Józef Komecki. Po jego śmierci w 1895 r. odziedziczyły go jego dzieci: Zygmunt, Zofia i Roman. W 1906 r. majątek kupiła Zofia Kretkowska, dwa lata później należał już do Ludwika Krzeczunowicza. W 1911 r. Siemianów zakupili Jan i Celina Orzechowscy. Gdy Jan zmarł w 1917 r. majątek odziedziczyła Celina i jej czworo dzieci: Janina, Adam, Kazimierz i Andrzej. Celina ponownie wyszła za mąż za Franciszka Kalksteina i urodziła mu córkę Marię. Zmarła w 1937 r., rok później majątek wystawiono na licytację. Obecnie we dworze w Siemianowie znajduje się Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Dwór w Siemianowie zbudowany został prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w. Jest tu murowany, parterowy budynek wzniesiony na planie prostokąta, prezentujący styl neoklasycystyczny. Posiada boniowanie na narożnikach. Nakryty jest dachem dwuspadowym. Front budynku zdobi tympanon z płaskorzeźbą o motywach roślinnych, który wsparty jest na dwóch kolumnach. W latach 60. XX w. część piętrową dworu zniszczył pożar, nie została ona odbudowana. Zabytek położony jest w parku z I poł. XIX w.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 387-390.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część I, Kutno 2003, s. 286-291.
  • Skuza T., Glinda M., Kutno i region kutnowski, Kutno 2008, s. 43.
  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

 

Zdjęcia:

  • Wizytacja terenowa 2008 r.
Zespół dworsko-parkowy
Skład zespołu dwór, park
Obiekt opisywany
  • Dwór
  • Park
Stan zachowania Częściowo odrestaurowany
Zastosowanie Ośrodek zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Numer rejestru zabytków województwa łódzkiego 631 (park dworski)
Organ wpisujący do rejestru zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Data wpisu do rejestru zabytków 24.03.1992

Lokalizacja

Siemianów 24, 99-306, Siemianów, Polska

Komentarze