Zadzim - pałac

Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
4Pałac w Zadzimiu
4Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Pałac w Zadzimiu
Pałac w Zadzimiu
fot. Aleksandra Szafrańska-Dolewska
Wojciech Soter Piotr Paweł Jarocińsk
Wojciech Soter Piotr Paweł Jarocińsk
fot. ze zbiorów Pana Michała Jarocińskiego
Katarzyna Kornelia Helena Wężyk-Widawska
Katarzyna Kornelia Helena Wężyk-Widawska
fot. ze zbiorów Pana Michała Jarocińskiego
Emilia Jarocińska
Emilia Jarocińska
fot. ze zbiorów Pana Michała Jarocińskiego
Mieczysław Jędrzej Saryusz-Stokowski
Mieczysław Jędrzej Saryusz-Stokowski
fot. ze zbiorów Pana Michała Jarocińskiego
Kazimierz Kacper Melchior Baltazar Jarociński
Kazimierz Kacper Melchior Baltazar Jarociński
fot. ze zbiorów Pana Michała Jarocińskiego
Jadwiga Felicja Szołowska
Jadwiga Felicja Szołowska
fot. ze zbiorów Pana Michała Jarocińskiego